LỜI KHUYÊN

Lòng biết ơn không chỉ là một đức tính tuyệt vời mà còn là mẹ đẻ của các đức tính còn lại. Những lời cảm ơn hiệu quả nhất là nhưng lời cảm ơn nhanh chóng, rõ ràng và thành thật.

Cicero

CĂN HỘ TRỰC TUYẾN TM