Bạn cần biết

Khi đi thuê shop-house dưới chân các chung cư để làm cửa hàng mua bán, bạn cần hỏi rõ về công năng thương mại của tòa nhà. Nếu dự án chung cư đó không có công năng thương mại thì bạn sẽ không xin được giấy phép kinh doanh.

Góc pháp lý – Căn Hộ Trực Tuyến

CĂN HỘ TRỰC TUYẾN TM